נשים נגד אלימות מבקשת מועדת החינוך הפרלמנטארית ייזום תוכניות לקבוצות העצמת נוערנערות בבתי הספר הערבים בנושא השוויון בין המינים

נשים נגד אלימות מבקשת מועדת החינוך הפרלמנטארית ייזום תוכניות לקבוצות העצמת נוערנערות בבתי הספר הערבים בנושא השוויון בין המינים

 

נשים נגד אלימות פנתה במכתב לשר הרווחה יצחק הרצוג, ועדת החינוך הפרלמנטארית וחברי הוועדה בייזום תוכנית לקבוצות העצמת נערות ונוער אישית ותרבותית מגדרית בחברה הערבית, וזה במהלך פרויקט העלאת המודעות לשוויון בין המינים. הפרויקט פונה לשלושה אוכלוסיות יעד: הורים, מורים ותלמידים/ות בנושא תקיפה מינית ושוויון בין המינים. המטרה מההעצמה של נשים ונערות בניית חברה שוויונית שמבוססת על צדק חברתי.

נשים נגד אלימות הדגישה במהלך המכתב את חשיבות ייזום תוכניות לקבוצות הללו והכשרת מורים/ות במיוחד בשל התנאים החברתיים הקשים שחיים בהם הנוער. מיום ליום אנו עדים לעליה במקרי האלימות, והאלימות המינית בין בני הנוער ובתוך המשפחה. העמותה הציגה במכתב הצעות שונות לתוכניות אפשריות עם הנוער, ההורים והמורים.

לציין שבשנים האחרונות ולמרות שהפעיל משרד החינוך תוכנית כישורי חיים כחלק מתוכניות הלימודים, כמה מורים ציינו את הקושי בהפעלת תוכניות כישורי חיים של משרד החינוך בשל היער מקצועיות ומחסור בפעילויות במסגרת החינוך הלא פורמאלי.

לציין עוד שלעמותת נשים נגד אלימות פנו מסגרות נוער ובתי ספר רבים בבקשה להפעיל את התוכנית הפרטית של העמותה בנושא השוויון בין שני המינים. במהלך שנת 2006/2007 העמותה הצליחה להעביר את התוכנית ב-32 בתי ספר(יסודי ועל יסודי), מתנסים ופינות חמות לנערות במצוקה. בשנת הלימודים האחרונה זכתה העמותה במכרז מאגר תוכניות בתחום המגדר המיועדות להפעלה במוסדות החינוך, ומאז פנו לעמותה 60 קבוצות בבתי הספר והצליחה העמותה להעביר סדנאות ל-54 קבוצות.