"נשים נגד אלימות" יוזמת הקמת מפגש הראשון מסוגו לנציגות הציבור ברשויות המקומיות הערביות

"נשים נגד אלימות" יוזמת הקמת מפגש הראשון מסוגו לנציגות הציבור ברשויות המקומיות הערביות


עמותת "נשים נגד אלימות" יזמה שבוע שעבר המפגש הראשון מסוגו עם נציגות הציבור ברשויות המקומיות. המפגש הינו חלק מסדרת מפגשים שתתקיים עם חברות הרשויות המקומיות ונציגות הציבור, על מנת לדון בעבודת ועדות הרשויות המקומיות הערביות, מהותם, תפקידם ותפקודם, בנוסף לתפקידן של נציגות הציבור והחברות ברשויות המקומיות בתוך ועדות אלו.
היוזמה של העמותה, הינה חלק מפרויקט ייצוג הנשים במעמדי קבלת ההחלטות בעמותה, במטרה ליצור מרחב דיון ופעולה על נושאים הקשורים להשתתפות הפוליטית של נשים פלסטיניות, וסיבות מספרן הדל כשותפות ברשויות, ולאי קבלתן מעמדי קבלת החלטות בהשתתפותן, ולחילופי הניסיון על מנת לשפר את עבודתן ושיוכלו להציע בעיות הנשים על סדר היום של ועדות אלו.

עו"ד נאהדה שחאדה; יו"ר עמותת "נשים נגד אלימות" פתחה את המפגש הראשון, והתייחסה לתפקיד הועדות ברשויות המקומיות הערביות, שמוקמות על פי חוק הרשויות המקומיות במטרה למעורבות בהנהלת והצלחת עבודת הרשות המקומית.
נאאילה עואד-ראשד; מנהלת הפרויקטים בעמותה, דיברה על חשיבות הימצאות הנשים ברשויות המקומיות על ידי בחירתן כחברות לרשויות או כנציגות ציבור. היא הדגישה עוד על הימצאותן של כמה נשים במעמדי קבלת החלטות באזורים שונים, דבר שיכול לעזור להן להציג את בעיות הנשים על סדר היום של הרשות ושל החברה עצמה.


המשתתפות מחברות ונציגות ציבור שנכחו במפגש, הודו לעמותת "נשים נגד אלימות" על ההזדמנות הזו שיכולה לתת להן הרבה על תפקידן ברשויות המקומיות ולאופן שבו הן יכולות להציג את בעיותיהן כנשים על סדר היום.

לציין שהעמותה הוציאה לאור בשבוע שעבר ולכבוד היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד הנשים את כתב העת "קול הנשים"-(סאווט אל-ניסאא), במטרה להגדיר לציבור טבעה של עבודת העמותה ולנסות להציג כל מני בעיות שהנשים פוגשות בחברה שלנו כמו בעיית עליית מספר הפונים לשירות הלאומי מהציבור הערבי, ובמיוחד הנשים שהגיעו ל-88% בשנת 2009. כתב העת דן עוד בבעיות האלימות המשפחתית על הילדים ועל הנשים והשלכותיו.