אירוע השקת אתר האינטרנט WavoJobs לאקדמאיות המחפשות עבודה ב- 19.01.2010